TEA, kırsal olarak kabul edilen veya ulusal ortalamanın en az 1,5 katı işsizlik oranına sahip coğrafi bir alandır. EB-5 Vizesi başvuru sahipleri bir TEA’ya yatırım yaptıklarında, 1,05 milyon ABD Doları yerine 800.000 ABD Doları ile yatırım yapabilirler.

Çoğu durumda belirlenmesi uzun bir süre gerektiren bir durumdur. Projenizin bir TEA’da olup olmadığını belirlemek, projenin konumuna bağlı olacaktır.

Fon toplama süresi, sermaye artırımının büyüklüğüne bağlıdır. Yirmi ila elli milyon dolarlık bir sermaye artışı için en uygun zaman çerçevesi dokuz ila on iki aydır.

Kapanış maliyetleri diğer herhangi bir sermaye biçimiyle aynıdır.

İdeal olarak, fonlar 20-50 milyon dolar arasındadır. Ancak, duruma göre istisnalar yapabiliriz.

Yatırımcımızın sermayesini beş ila altı yıl içinde iade etmeyi hedefleriz.

Maliyet, yatırımın yapısına ve riskine göre değişir, ancak genellikle geleneksel sermaye biçimleriyle karşılaştırılabilir.

Genellikle ortağımızdan ve diğer kaynaklardan %20 talep ederiz, ancak bu duruma göre değişir.

Hayır. EB5 Capital, yatırımcılarımız ve yatırımcı avukatları, göçmenlik süreciyle ilgili tüm konuları ele alır.