EB5 Capital’de her zaman yeni yatırım fırsatları ve ortaklıklar arıyoruz. Proje ortaklarımız, gayrimenkul geliştiricilerinden, perakendeden üretime genişleme fırsatları arayan şirketlere kadar uzanmaktadır.

EB-5 programına nitelikli olabilmek için, bir proje, ulusal ortalamanın %150’sinden daha yüksek bir işsizlik oranına sahip bir alan olan Hedeflenen İstihdam Alanında (TEA) yer almalıdır. EB5 Capital, geliştiricilere projelerinin konumunun TEA için uygun olup olmadığını belirlemede yardımcı olabilir. Büyük oranda maaş ve tam zamanlı istihdam üreten bir TEA’da yer alan kentsel projeler birincil önceliğimizdir. Mal sahipleri ve/veya kurumsal sermaye ortakları ile projelere kıdemli krediler, ara krediler, tercihli sermaye veya ortak girişim sermayesi sağlayabiliriz.

Genel Proje Parametreleri

Her proje kendine hastır. Bir TEA’da yer almanın yanı sıra, tüm projeler için geçerli olacak tek bir kural dizesi yoktur. Aşağıdaki genel parametreler, EB-5 finansmanının projenize uygun olup olmayacağını belirlemenize yardımcı olabilir. Belirli bir projenin tüm bu koşulları karşılaması gerekmez, ancak ne kadar çok koşul karşılanırsa o kadar iyidir.

  • Müteahhit / gayrimenkul geliştirici firmanın toplam maliyetin en az %20’si oranında öz sermaye katkısı
  • Kaynak toplama aşamasının başlangıcında öngörülen sermayenin tamamlanmış olması
  • EB-5 yatırımcıları için net 5-6 yıllık çıkış stratejisi
  • Benzer başarılı projelerin kanıtlanmış sicili
  • Deneyimli proje ekibi –genel müteahhit, mimar vb.
  • Güçlü alt pazar temelleri ile kanıtlanmış pazar talebi
  • Uygun imar/yetkilendirme onayları
  • 8-12 ay içinde yapılması planlanan, yakında veya yapım aşamasında olan projeler
  • Güçlü devlet desteği ve/veya katılımı (destek mektuplarından fiili finansmana, hibelere veya arazi katkısına kadar değişiklik gösterebilir)