EB-5 programına katılmak için yatırımcıların I-526 Edilekçesini Amerika Birleşik Devletleri Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri’ne (USCIS) sunması gerekir. I-526 onayından sonra, yatırımcılar kalıcı oturum izni almak için ayrı bir dilekçe-I-829 dilekçesi sunacaklardır.

I-526E Dilekçesi

I-526E dilekçesinin verilmesi, EB-5 programı başvuru sürecinin ilk adımıdır. USCIS, tüm yatırımcıların aşağıdakileri sağlamasını şart koşar:

 • Yatırım yapılan sermayenin “yasal bir kaynaktan” geldiğine dair kanıt
 • Yatırımcının birikmiş servetinin bir EB-5 yatırımı için yeterli olduğuna dair kanıt
 • Yatırımcının Bölgesel Merkezinin havuz hesabına veya proje hesabına para aktardığına dair kanıt
 • Dilekçedeki her aile üyesi için pasaport kopyaları
 • Özgeçmişler, diplomalar ve diğer ilgili belgeler gibi dilekçe sahibinin eğitim ve istihdam geçmişi ile ilgili belgeler
 • Tüm aile üyeleri için doğum ve evlilik belgeleri
 • Duruma göre ek bilgiler gerekebilir

Yukarıdaki gereksinimleri yerine getirmek için yatırımcılar bir göçmenlik avukatı ile birlikte çalışmalıdır. Projelerimizden birine yatırım yapmaya hazır olduğunuzda, iletişim kurmanız için deneyimli, bağımsız göçmenlik avukatlarının bir listesini temin edebiliriz.

I-829 Dilekçesi

I-526E dilekçesinin onaylanmasının ardından, yatırımcı ve dilekçede listelenen tüm aile üyeleri, iki yıl süren koşullu yeşil kart sahibi olacaklardır. Koşullu yeşil kart sona ermeden önceki90 gün içinde, yatırımcılar ve avukatları, aşağıdakileri göstermek için I-829 dilekçesini sunmalıdır:

 • Yatırımcının gerekli miktarda sermayeyi projeye yatırdığına dair kanıt
 • I-829 dilekçesinin dosyalanması sırasında yatırılan fonların “risk altında” olduğuna dair kanıt
 • Yatırımcının fonları sonucunda ticari işletmenin en az 10 tam zamanlı istihdam yarattığına veya yaratmasının beklenebileceğine dair kanıt
 • USCIS’in I-829 dilekçesini onaylamasının ardından, yatırımcılar ve aile üyeleri kalıcı ABD yeşil kartları alacaklardır.